"ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล(กศจ.)"ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล(กศจ.) พร้อมด้วย ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อรายการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป.
ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู
ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร