กิจกรรม ๕ ส. ต้านโควิด

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส. สำนักงานสะอาด ปราศจากเชื้อโควิด

กิจกรรม ๕ ส. สำนักงานสะอาด ปราศจากเชื้อโควิด

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร