เปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

นายอดุลย์ หลีมานัน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อให้ความสำคัญกับวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ
ณ สถานที่ก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

๒๑ ตุลาคมของทุกปีเป็น วันรักต้นไม้แห่งชาติ (National Annual Tree Care Day) ซึ่งเกิดขึ้นมาจากปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้คุณค่าของพื้นที่สีเขียวมาโดยตลอด ทำให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะรัฐมนตรีในเวลานั้นมีมติกำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น ‘วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ’ ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็น ‘วันรักต้นไม้แห่งชาติ’ ซึ่งมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ มีกิจกรรมการปลูกทดแทนต้นที่ตายลงให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและคืนสมดุลให้กับธรรมชาติทุกปี

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร