การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยมีนายอดุลย์ หลีมานัน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตามวาระการประชุมเพื่อการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ เพื่อพิจารณาต่อไป. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร