ประชุมติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

นายอดุลย์ หลีมานัน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน ณ ห้องประชุมสโตย ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร