📌ผู้ว่าฯสตูล ลั่นระฆังฉีดไฟเซอร์นักเรียน Kick Off เข็มแรก สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.
วันจันทร์ ที่๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ที่หอประชุมเย็นศิระ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วม พิธีเปิด กิจกรรม
“Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

มีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗,นายศังกร​ รักชูชื่น​ ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล,นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล,นายอำเภอเมืองสตูล, ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล , รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล คณะครูเข้าร่วม

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร