ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง…ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found