ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปิดเวทีให้จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้ง 19 จังหวัด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี พนักงานจ้างปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found