ตรวจและติดตามงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อตรวจและติดตามงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคการทำงานต่างๆ ของหน่วยในพื้นที่


โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายอดุลย์ หลีมานัน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเข้าร่วม

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found