กิจกรรม 'จิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล'ครั้งที่ 2

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วม กิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล” ครั้งที่ 2

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เพื่อเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล แจ้งข้อมูลข่าวสารเชื่อมความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสตูลในเชิงบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ภาพ : เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี พนักงานจ้างปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found