ยินดีต้อนรับสู่ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Account
Please wait, authorizing ...
Not a member? Sign up now
×

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

หน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวหน่วยงาน

กลุ่มงานในสำนักงาน

องค์คณะบุคคล

 • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล
 • คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล
 • คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสตูล
 • คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว 

ข่าวสาร

 ความเคลื่อนไหว

 • การสอบ

 เอกสาร/รายงาน

E-Services

 • My Office ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
 • My Office ศึกษาธิการภาค 8
 • สารบัญ สป.ศธ
 • สารบัญ จังหวัดสตูล
 • เว็บไซต์เครือข่าย สนย. สป.

 ติดต่อเรา

 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • Sitemap

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

1. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการศึกษา   ดาวน์โหลด

2. ระเบียบ ก.ค.ศ.    ดาวน์โหลด

3. คลังข้อกฎหมาย / สำนักงาน ก.พ.                                                                                            

    3.1  ว5/2560 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    

    3.2  การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา

4. พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ดาวน์โหลด                                                                                     

5. คำสั่ง คสช. / ประกาศ ศธ. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ดาวน์โหลด                                      

6. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดาวน์โหลด                                                                                           

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ดาวน์โหลด       

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554  ดาวน์โหลด

9. คู่มือการปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552  ดาวน์โหลด

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

This article deliberately archived as an example.

As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

In Joomla! 1.5, you''ll notice:

 • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
 • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
 • Extended integration of external applications through Web services
 • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
 • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
 • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions

ที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่ สำนักงาน

อาคารหอสมุดกลางชั้น 2

โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

หมายเลขโทรศัพท์
074 772 165-6

หมายเลขแฟกซ์:
074 772 167

ที่อยู่ อีเมล์
satunpeo@moe.go.th

 

รับข้อมูลข่าวสาร

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารของเรา

Search